Servicii Cloud de tip IaaS

Prin furnizarea serviciilor de cloud se poate realiza o infrastructură virtuală completă, într-o locație securizată, construită pe o structură hardware performantă, având în arhitectura ei servere, routere, firewall-uri și filtre de securitate.
ICI București prin furnizarea serviciilor de Cloud Computing de tip IaaS oferă clienților un pool de resurse virtuale sub formă de mașini virtuale, alimentare redundanță cu energie electrică, conectivitate prin rețeaua ICI, asignarea de adrese IP, servicii de auto-provizionare.

Servicii

Servicii de cloud tip IaaS (Infrastructure as a Service)

Începând de la 16€/lună

Servere virtuale, spațiu de stocare date, definite și operate de ICI, utilizate de instituția publică solicitantă. Seturi de resurse virtualizate sub formă de cloud, date în administrare instituțiilor client.


Vezi ofertă

Servicii de asistență tehnică și servicii de back-up

Începând de la 5€/lună

Serviciul de Backup, bazat pe tehnologie System Center Data Protection Manager, furnizează backup și restaurare de date într-o manieră rapidă, securizând astfel toate datele stocate în aplicațiile din platforma ICIPRO.


Vezi ofertă

Servicii de tip Enterprise Content Management (biblioteca virtuală)

Începând de la 5€/lună

Prin intermediul acestui serviciu instituțiile publice pot avea acces la servicii de arhivare electronică și au posibilitatea de a expune într-un portal cu acces public documente electronice.


Vezi ofertăDetalii servicii

Infrastructura de comunicații ICIPRO oferă un grad înalt de disponibilitate fiind o infrastructură redundantă la toate nivelele, iar conexiunea între diversele echipamente hardware se face folosind echipamente de comunicații, având conexiuni de 10 GB. În cadrul infrastructurii ICIPRO, fiecare utilizator își va defini rețele proprii folosind adresare internă IPv4, rețele ce vor fi izolate de celelalte rețele existente în platforma cloud, separare ce se bazează pe protocolul Network Virtualization using Generic Routing Encapsulation (NVGRE).

Clientul poate solicita adrese din domeniul de adrese IP al ICI București, cu condiția ca cererea de adrese IP să fie justificabilă în concordanță cu reglementările RIPE și în conformitate cu RFC2050. ICI București poate asigna mai multe adrese IP pentru o conexiune în rețea IP.

Furnizorul va asigura disponibilitatea serviciilor furnizate în baza Contractului, asigurând operarea rețelelor sale publice de comunicații electronice 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an, astfel încât rețelele de comunicații electronice operate să funcționeze în parametrii stabiliți prin actele normative care reglementează această activitate.

Secțiunea Calitatea Garantată a Serviciului (CGS) stabilește parametrii de calitate ai serviciului de Data Center furnizat Beneficiarului. Acordul de asigurare a calității definește parametrii de calitate aplicabili, formulele de calcul și criteriile de măsurare a calității, valorile garantate ale fiecărui parametru, drepturile și compensațiile Beneficiarului în caz de nerespectare a parametrilor de calitate garantați și obligațiile pe care trebuie să le respecte Beneficiarul pentru a beneficia de servicii la standardele de calitate garantate de Furnizor.

Funcționalitățile oferite de proiectul ICIPRO

Vă interesează serviciile noastre? Puteți solicita o ofertă personalizată!